XIII Lietuviu tautinių šokių šventės laikraščių aprašymai

Biciulyste - L. Tautkuviene - pdf file

XIII lietuvių tautinių šokių šventė
Biciulyste 07-10-2008 - L. Tautkuviene
Amerikos Lietuvis - J. Viliene - pdf file
Lietuviško šokio stebuklas Kalifornijoje
Amerikos Lietuvis 07-14-2008 - J. Viliene
Draugas - 07-19-2008 - D. Cidzikaite - pdf file
D. Varniene:
,,Sapnavau dideli sapna..."
Draugas 07-19-2008 - D. Cidzikaite
Amerikos Lietuvis 07-21-2008 - J. Viliene R. Lapas - pdf file
Ir aš ten buvau, šokau, trypiau...
Amerikos Lietuvis 07-21-2008 - J. Viliene, R. Lapas
Aidas - K. Vaitkute -  pdf file
Musu tiek daug
Aidas 07-2008 - K. Vaitkute
Draugas - P. Visvydas - pdf file
Džiugu liepos šeštosios sekmadieni
Draugas 07-10-2008 Priedas - P. Visvydas
Draugas - V. Stankus - pdf file
,,Moterys - liaunos, o tu vyru miklumas..."
Draugas 07-29-2008 - V. Stankus
Draugas - 07-08 - D. Cidzikaite - pdf file
Nepatenkinti? Tokiu reiketu gerai paieškoti
Draugas 07-2008 - D. Cidzikaite

Visi straipsniai yra Adobe PDF formato. Naujausia versija Adobe Reader gaunama nemokamai.